TheGrandCanyon.nl wordt gemaakt door een liefhebber van reizen, de prachtige natuur en wereldse steden die Amerika te bieden heeft. De door TheGrandCanyon.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. TheGrandCanyon.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. TheGrandCanyon.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.